Om oss

Husebygrenda familiebarnehage ble etablert i 1999 og drives av førskolelærer.

Familiebarnehagen drives i enebolig og har gangsavstand til marka. Vi vektlegger fysisk aktivitet i utelek og naturopplevelser

 

                     

Fysisk aktivitet i utelek og i  naturen
I hagen har vi ”tumleplass” som er tilrettelagt for utfoldelse i leken. Vi går til lekeplass som er i umiddelbar nærhet der vi også kan ta med oss mat og spise ute.

Å bruke marka, som er det nærmeste nærområdet for familiebarnehagen, vil stå i sentrum i hverdagen, dvs gi barna erfaring gjennom naturen, la de være med på, lære barnet å oppdage og iaktta naturen gjennom oppmerksomhet som å se etter dyrespor, lytte etter lyder... øke barnas ”innebygde” nysgjerrighet. Vi vil variere lengden av turer - det er ikke noe mål å gå langt.

 

Her har vi tilrettelagt for naturopplevelser som å plukke kongler, pinner, prøve seg på stier, se på maur... Vi vil gi barna naturopplevelser som gir inspirasjon til leken. Utvikling av motorikk, smidighet, styrke, bevegelighet og utholdenhet skjer gjennom bevegelse.

Gjennom lek i naturen kan man tjene mange gevinster; er man glad i å være ute i naturen, får man masse frisk luft. Man blir glad i naturen og lærer seg å ta vare på den. Man får et forhold til naturvern. Ute i naturen får man allsidig fysisk utfoldelse, som man ikke får andre steder. Det å være ute i naturen vekker også barns nysgjerrighet. De får trang til å utforske hva som finnes der av dyr, planter og vekster.

 

Vi bruker naturen gjennom barnehageåret. Ved oppstart med blåbærplukking, videre med høstturer, om vinteren er vi på ”jakt” etter dyrespor, aking, evt ski og vårturer. Disse turene gir så næring til formingsaktiviteter.

 

Fellesskap
Vi samarbeider med flere familiebarnehager, og deler ”lekestua” med to andre familiebarnehager. Vi møtes jevnlig, og er da ca 15 barn sammen. Vi drar også på turer sammen. Barna blir dermed godt kjent med hverandre.

Kaniner
Vi har en utekanin i familiebarnehagen. Barna får kontakt med kaninen etter eget ønske. De kan være med å gi kaninen mat og stelle for den. Kaninen er ute hele året, og den trives godt med at barna ”koser” med den.

 

Gjerne ta kontakt!

Tlf nr: 97195489.