Hva er en familiebarnehage?

  • En familiebarnhage drives i et bebodd hjem. Husebygrenda familiebarnehage har tilrettelagt lokalet for at barna skal ha god tumleplass.
  • Husebygrenda familiebarnehage er en enkel gruppe, det vil si at barnagruppa kan bestå av inntil 5 barn
  • Familiebarnehagenes kjennetegn og styrke er de små gruppene, hjemmets kvaliteter og den nære kontakten med voksne.
  • Husebygrenda familiebarnehage drives av forskolelærer, som har etterutdannelse innenfor pedagogikk.
  • Barnehageloven regulerer driften. I Trondheim er det Oppvekstkontoret som godkjenner barnehagene og fører tilsyn.