Velkommen til Husebygrenda familiebarnehage!

 • Lokalisert på Huseby, Husebyvegen 32
 • Kontakt: Toril Ysland, tlf: 971 95 489
 • Åpningstid: 07:00 – 16:30
 • Opptil 5 barn
 • Samarbeider med andre familiebarnehager,ved å leie felles base på Flatåsen. Vi har felles aktiviteter året gjennom og blir da en større barnegruppe.
 • Drevet siden 1999 av førskolelærer

NYHETER - Ledige plasser

Per dags dato har barnehagen 1 ledig plass for barn over 3 år.
Vi bruker ofte å dra på turer. Her har vi bålbrenning i skogen som er rett i nærheten!

OM FAMILIEBARNEHAGEN

Familiebarnehagen fokuserer på:

 • Fysisk aktivitet ved bruk av varierte områder, spesielt ved bruk av marka som er nærmeste nabo.
 • Å gi i barna gode naturopplevelser gjennom barnehageåret.

HVA GJØR VI

Vi legger vekt på at barna skal være fysisk aktive ute ved varierte aktiviteter som lek i skog og  på lekeplass.

 • ofte turer i marka, ca. 1 – 2 dager i uka. Dette vises på ukeplan
 • aketurer
 • varierte aktiviteter inne som: frilek, bordaktiviteter, bruk av spill
 • forming: vi maler gjennom hele barnehageåret. Barna skal bli kjent med forskjellige maleteknikker

Familiebarnehagen ønsker å gi barna inntrykk gjennom å besøke biblioteket, varierte turer, bruk av marka, og også være i en større barnegruppe.

Vi har sangstund hvor vi legger vekt på sang med bevegelser. Barna får bruke rytmeinstrumenter.

Vi har to kaniner (ute) som barna får gi mat etc. (så lenge det ikke er noe allergi blant barna).

HVORFOR

 • barna skal få utfolde seg ved varierte aktiviteter både ute og inne
 • legge til rette slik at barna blir glad i bevegelse og i naturen
 • utvikle språkutviklingen gjennom lek og samspill
 • omsorg for dyr gjennom stell og kontakt med kaniner